Điều trị bệnh tôm cá

Một nghiên cứu của Tiến sĩ Donald V. Lightner OIE Reference Laboratory Phòng Thí nghiệm các bệnh của tôm Khoa Khoa học Thú y và Vi sinh học, Đại học Bang Arizona, Mỹ Tóm tắt Hội chứng tôm chết sớm - Early Mortality Syndrome (EMS) là một dạng bệnh mới của tôm đã được phát hiện ở các trang trại nuôi tôm ở Châu Á. Bệnh xuất hiện trong vòng 30 ngày sau khi thả và gây ra các triệu…

QUY TRÌNH PHÒNG NGỪA HỘI CHỨNG BỆNH GAN TỤY TRÊN TÔM   XỬ LÝ NƯỚC VÀ ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC -         Diệt khuẩn trước khi thả tôm 5 ngày và diệt khuẩn định kỳ 7 ngày 1 lần trong tháng đầu tiên: Sử dụng MEGATRON (500g / 2.000 m3 nước). -         Tăng hệ đệm và ổn định hệ đệm, ổn định khoáng của nước trong suốt thời gian nuôi: Bón MINERAL (1-2kg / 1.000 m3 nước) trước khi thả tôm…

Hội chứng tôm chết sớm EMS Nguồn tin: ATC VietNam, 24/02/2012 Ngày cập nhật: 16/3/2012   Một số chia sẻ thêm về Hội chứng tôm chết sớm Early Mortality Syndrome (EMS) ở tạp chí thủy sản Châu Á Thái Bình Dương. Hình 1: Tôm chết sau 1 tháng nuôi Hình 2: Tôm sắp chết vì nhiễm EMS Chưa gọi là bệnh mà là hội chứng vì nó tập hợp các dấu hiệu và triệu chứng thường xuyên xuất hiện mà chưa…